About us

Leading the way in construction

GWYBODAETH AM ADEILADWYR TIR

Mae Adeiladwyr TIR yn fusnes teuluol sefydledig sydd ag enw da yng Ngogledd Cymru am waith adeiladu o ansawdd a rhagoriaeth. Mae Adeiladwyr TIR wedi sefydlu ei hun ymhlith y cwmnïau adeiladu gorau sy’n darparu prosiectau adeiladu cynaliadwy o ansawdd uchel ar draws ystod amrywiol o sectorau gan gynnwys tai preswyl a phreifat, adeiladau masnachol, hamdden, addysg a diwydiannol.

Mae ein portffolio yn amrywio o gontractau adeiladu traddodiadol i adeiladau newydd, ac adnewyddu i ddylunio ac adeiladu datblygiadau o bwys ar raddfa fawr yng Ngogledd Cymru. Rydym yn parhau i osod safonau yn y diwydiant trwy gyflymder ac ansawdd ein hadeiladwaith.

Er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau yn cyd-fynd ag anghenion ein cleientiaid, rydym yn gweithio ar y cyd â nhw i greu gweledigaeth berffaith o’r nod terfynol. Trwy hynny, rydym nid yn unig yn cyfateb i’w disgwyliadau, ond yn rhagori arnynt.

ACHREDIADAU

Rydym yn falch iawn o’r achrediadau yr ydym wedi eu derbyn wrth i ni weithio i’r safonau diwydiant uchaf un.

GOLWG AR EIN GWASANAETHAU

Y Bwthyn Pen Y Bryn

Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6RW

Call us

01766 771183